Ciara & Tom’s wedding, Tankardstown House, Slane, Ireland